• Bli proffs på samarbete!

  • Ledarskap och medarbetarskap

  • Öka lönsamheten

Öka lönsamheten. Bli proffs på samarbete.

Vi är experter på att skapa högpresterande team. Gullbrand Education flyttar fokus från ledarskap till medarbetarskap. Vi låter dina medarbetare bli experter på hur man skapar högpresterande team. Vi garanterar att ni får ett positivt mätbart resultat.

Vi använder världsledande forskning som grund i våra uppdrag. Och vi använder er verklighet som utbildningsmaterial.

Vår metod har visat sig ge mycket bra resultat för företagets utveckling. Ledarskap är viktigt. Medarbetarskap är avgörande.

Gullbrand Education AB är också experter på att utbilda ledningsgrupper i att fatta bättre beslut med högre kvalitet och större genomförandekraft. Vårt koncept tar ett unikt och verklighetsförankrat helhetsgrepp kring medvetet beslutsfattande. Det omfattar beslutsprocesser, statistik,  ledarskap, beslutspsykologi och gruppdynamik.

Vi genomför konsultuppdrag,  öppna utbildningar och specialdesignade företagsutbildningar.

Gullbrand Education AB

Per Gullbrand är ledarskapsutbildare som specialiserat sig på att på vetenskaplig grund utveckla chefer och ledningsgrupper mot bättre samarbete och högre effektivitet. Per är civilingenjör och har haft ledande befattningar på olika internationella bolag.  Per är certifierad av Försvarshögskolan att handleda både engelsk och svensk version av UGL, och han är dessutom certifierad för GDQ av Susan Wheelan. Per har mångårig erfarenhet som ledarskapskonsult för flera internationella företag.

Johan Bring är professor i statistik och grundare av Statisticon AB, ett företag med 23 anställda som förser företag och myndigheter med vetenskapligt baserade beslutsunderlag. Johan har över 20 års erfarenhet av att förse företag och myndigheter med kvantitativa beslutsunderlag. Johan har stor pedagogisk förmåga att göra statistik både begripligt och underhållande.

Det här gör vi

bli ett högpresterande team

Högpresterande team

Har du ibland ställt dig frågan varför vissa grupper är mer högpresterande än andra? Grupper utvecklas enligt förutbestämda mönster. Väl utvecklade grupper fokuserar mer energi på uppgiften än andra grupper.
Det finns inga genvägar till att bli ett högpresterande team som presterar bra över tid och där individerna mår bra. Gullbrand Education handleder gruppen på ett ödmjukt men kraftfullt sätt mot nästa nivå av prestation och välmående. Vi garanterar ett positivt mätbart resultat.

Bli en bättre beslutsfattare

Chefer förväntas fatta bra beslut. Det är ofta enklare sagt än gjort.

Vi har under flera år hjälpt forskningsavdelningar, jurister och företagsledningar att på vetenskaplig grund fatta så optimala beslut det går baserat på den information som de har att tillgå. En viktig del i våra beslutsutbildningar är de psykologiska teorier som kan förklara varför människor inte alltid fattar rationella beslut trots att vi har beslutsunderlag i överflöd.

Våra utbildningar inom beslutsfattande kombinerar ledarskap, statistik och beslutsprocesser, tre grundstenar som krävs för att fatta beslut med hög kvalitet och hög genomförbarhet.

bli bättre beslutsfattare
samarbetskonsult

Bjud på er kompetens

Ibland är det enklast att lära av varandra.

Group to group är ett modernt koncept för kunskapsutbyte företagsledningar eller avdelningar emellan. Två grupper från olika verksamheter som tillsammans utvecklar varandra mot ett ännu mer insiktsfullt ledarskap. Genom att spegla den egna gruppen i en annan grupp ökar självinsikten och invanda tankemönster kan lättare sprängas.

UGL på svenska och engelska

UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) är en av Sveriges mest använda utbildningar i ledarskap och personlig utveckling. Kursen omfattar fem intensiva dagar med fokus på feedback, självinsikt, och ledarskap som ger rätt verktyg för att utveckla din verksamhet mot ökad framgång.

Vi erbjuder engelsk och svensk UGL i samarbete med några av Sveriges mest erfarna handledare som dessutom utbildar framtidens UGL-handledare. Vi har återkommande deltagare från stora internationella bolag och ett flertal myndigheter. Vi erbjuder flera kursveckor 2016 och 2017. Klicka här.

ugl på svenska och engelska

Våra grundstenar

Medarbetarskap är lika viktigt som ledarskap när det gäller att nå resultat.

Ledarskap är ett yrke i sig. Det är ingen slump att verksamheter med lika förutsättningar når olika resultat.

Vi utgår från forskning, men formulan för framgång på ert företag är inte en modell. Det är ett hantverk.

Den dagen vi inte längre brinner för att utveckla företag så gör vi något annat. Det är ett löfte.

UGL kurser 2016

Prata med oss om konsultuppdrag och företagsanpassade utbildningar. UGL-kurser 2016 finner du nedan. Använd kontaktformuläret för att anmäla ditt intresse och för att få mer information!

UGL på Lovik Konferens, Lidingö

Vecka 37, 12 – 16 september
Vecka 42, 17 – 21 oktober
Vecka 49, 5 – 9 november

UGL på Rönneberga Konferens, Lidingö

Vecka 37, 12 – 16 september
Vecka 42, 17 – 21 oktober
Vecka 49, 5 – 9 november

UGL på Näsby Slott, Täby

Vecka 32, 8 – 12 augusti
Vecka 42, 17 – 21 oktober
Vecka 49, 5 – 9 december

 

Kontakt

Gullbrand Education AB

per@gullbrandeducation.se

Telefon: 0708-384086

Referenser

Kontakta oss gärna för att få tala med en referensperson hos valfri kund.

© Copyright Gullbrand Education | Skapad av Rawdesigns